Dagbesteding met indicatie

Voor het leveren van dagbesteding aan mensen met een zorgvraag heeft de Bremberg 4 ervaren, vaste begeleiders in dienst. Zowel een psychiatrisch verpleegkundige, SKJ geregistreerd personeel als HBO social work en MBO SPW4 geschoold personeel. Alle begeleiders die op de Bremberg werken hebben een BHV diploma. 

Sinds 2014 heeft de Bremberg het kwaliteitskeurmerk "Kwaliteit laat je zien" wat is afgegeven door de Federatie Landbouw en Zorg. Dit keurmerk is specifiek voor zorgboerderijen te behalen en gericht op alle facetten die op de boerderij aan de orde komen.Zo heeft de Bremberg onder andere ook het zoönosencertificaat (gericht op het voorkomen van ziektes bij dieren en het hanteren van de juiste hygienemaatregelen) en een erkenning als stageplaats voor veel HBO en MBO opleidingen. Voor jaarverslagen van onze zorgboerderij kunt u terecht op www.zorgboeren.nl/stichting-zorgboerderij-de-bremberg

Op het moment dat u overweegt om deel te nemen aan de dagbesteding op de Bremberg bent u altijd welkom om een keer kennis te komen maken. Daarnaast kunt u een dag vrijblijvend "proef" draaien om zo te ervaren wat het Brembergen inhoudt.

Als u ervoor kiest om dagbesteding bij ons af te nemen, plannen we een intake gesprek. Tijdens dit gesprek wordt er met u en een eventuele begeleider en/of familielid besproken waarbij we u kunnen ondersteunen. Na dit intake gesprek kan de dagbesteding starten. 2 maanden na start vindt er een evaluatiegesprek plaats en daarna eens per half jaar.

 

 

 

  

Nieuws